Vlade država članica EU-a do kraja travnja Komisiji podnose:

  • nacionalni program reformi
  • program stabilnosti: trogodišnji proračunski plan za zemlje europodručja ili
  • program konvergencije: trogodišnji proračunski plan za zemlje izvan europodručja.

U programima se detaljno opisuju posebne politike koje će svaka zemlja provesti kako bi potaknula otvaranje radnih mjesta i rast te spriječila ili ispravila neravnoteže, kao i konkretni planovi za usklađivanje s EU-ovim preporukama za pojedine zemlje i općim fiskalnim pravilima.