В края на април правителствата от ЕС представят на Комисията своята:

  • национална програма за реформи
  • програма за стабилност: тригодишен бюджетен план — за държавите от еврозоната, или
  • програма за конвергенция: тригодишен бюджетен план — за държавите извън еврозоната

В програмите подробно са описани конкретните политики, която всяка страна ще прилага с цел засилване на заетостта и растежа и предотвратяване или коригиране на дисбаланси, както и конкретните планове за изпълнение на специфичните за всяка страна препоръки на ЕС и за спазване на общите фискални правила.