Vlády členských štátov EÚ predkladajú Komisii:

  • národný program reforiem,
  • program stability – 3-ročný rozpočtový plán pre krajiny eurozóny alebo
  • konvergenčný program – 3-ročný rozpočtový plán pre krajiny eurozóny.

Programy opisujú osobitné politiky, ktoré jednotlivé krajiny plánujú vykonávať na podporu vytvárania pracovných miest a rastu a predchádzanie či nápravu nerovnováh, ako aj ich konkrétne plány na splnenie odporúčaní EÚ pre jednotlivé krajiny a všeobecné fiškálne pravidlá.