De regeringen van de EU-landen dienen de volgende plannen in bij de Commissie:

  • het nationaal hervormingsprogramma
  • het stabiliteitsprogramma: driejarenbegroting (eurozonelanden), of
  • het convergentieprogramma: driejarenbegroting (niet-eurozonelanden)

In deze programma's staat in detail hoe elk land de werkgelegenheid en de groei gaat stimuleren en onevenwichtigheden gaat voorkomen of corrigeren. Ook staat erin hoe zij gaan voldoen aan de landspecifieke aanbevelingen en de algemene begrotingsregels van de EU.