ES dalībvalstu valdības iesniedz Komisijai:

  • valsts reformu programmu,
  • stabilitātes programmu – 3 gadu budžeta plānu eirozonas valstīm,
  • konverģences programmu – 3 gadu budžeta plānu valstīm, kas nav eirozonā.

Programmās ir sīkāk izklāstīta politika, ko katra valsts īstenos, lai radītu jaunas darbvietas un stimulētu izaugsmi, novērstu un koriģētu nelīdzsvarotību, kā arī valstu plāni, kā tās grasās izpildīt konkrētām valstīm adresētos ES ieteikumus un vispārējos fiskālos noteikumus.