EU-maat esittävät komissiolle seuraavat ohjelmat:

  • kansallinen uudistusohjelma
  • vakausohjelma (euroalueen maiden kolmivuotinen talousarviosuunnitelma) tai
  • lähentymisohjelma (muiden EU-maiden kolmivuotinen talousarviosuunnitelma).

Ohjelmissa esitetään toimintapolitiikat, joilla kukin EU-maa aikoo edistää kasvua ja työllisyyttä sekä ehkäistä tai korjata epätasapainoa. Lisäksi maat esittävät konkreettiset suunnitelmat siitä, miten ne aikovat noudattaa EU:n maakohtaisia suosituksia ja yleisiä finanssipolitiikan sääntöjä.