În timpul ciclului din 2022, semestrul european și-a reluat acțiunile de coordonare generală a politicilor economice și de ocupare a forței de muncă și se adaptează în continuare în conformitate cu cerințele de punere în aplicare ale Mecanismului de redresare și reziliență.

Publicarea analizei anuale a creșterii durabile (AACD) în cadrul pachetului de toamnă al semestrului european a lansat ciclul din acest an. AACD a confirmat actuala schimbare treptată în materie de coordonare a politicilor economice, de la abordarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 la punerea bazelor pentru o redresare transformațională și favorabilă incluziunii și o reziliență mai puternică, în conformitate cu strategia UE privind sustenabilitatea competitivă.

Procesele integrate din cadrul semestrului european 2022 și al Mecanismului de redresare și reziliență

New european semester cycle

Ciclul din 2022 al semestrului european, pe scurt:

  • Programele de reformă și programele de stabilitate/de convergență ale statelor membre: în aprilie, statele membre au transmis aceste documente, care prezintă planurile lor de politică economică și bugetară, la fel ca în ciclurile anterioare ale semestrului european. Principala noutate a ciclului din 2022 este că programul național de reformă (PNR) va juca un rol dublu. Pe lângă rolul său în cadrul semestrului european, PNR va îndeplini, de asemenea, una din cele două obligații de raportare bianuală ale statelor membre în baza Mecanismului de redresare și reziliență. Tabloul de bord privind redresarea și reziliența oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care progresează implementarea Mecanismului de redresare și reziliență și a planurilor naționale de redresare și reziliență.
  • Rapoarte de țară simplificate: rapoartele de țară publicate în mai 2022 au oferit o prezentare generală a evoluțiilor economice și sociale și a provocărilor cu care se confruntă statele membre, precum și o analiză prospectivă a rezilienței acestora. Această prezentare generală include și o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Pe baza acestei analize, rapoartele de țară au identificat acele provocări care nu au fost abordate în mod suficient în planurile de redresare și reziliență. După caz, rapoartele includ și un rezumat al constatărilor bilanțurilor aprofundate efectuate în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice.
  • Recomandări specifice fiecărei țări: în paralel cu rapoartele de țară, Comisia i-a propus Consiliului să adopte recomandări specifice fiecărei țări. Acestea abordează principalele probleme identificate în rapoartele de țară și, după caz, bilanțurile aprofundate, pentru care vor fi necesare măsuri de politică. Recomandările specifice fiecărei țări vor include, de asemenea, recomandări privind situația bugetară a statelor membre, după cum se prevede în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere. Rapoartele de țară, bilanțurile aprofundate și propunerile de recomandări specifice fiecărei țări fac parte din pachetul de primăvară al semestrului european 2022.
  • Integrarea continuată a obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul semestrului european
  • După cum a solicitat președinta von der Leyen în orientările sale politice, Comisia își continuă activitatea de integrare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în semestrul european. Ciclul semestrului european 2022 oferă o raportare pe deplin actualizată și coerentă privind ODD în toate statele membre. Raportul anual de monitorizare a ODD a fost publicat ca parte a pachetului de primăvară al semestrului european. În plus, rapoartele de țară includ o secțiune dedicată în care se discută situația țării și progresele înregistrate în fiecare domeniu al ODD. O combinație a acestor două elemente și o serie de indicatori suplimentari care monitorizează performanța statelor membre în raport cu principalele obiective de politică ale UE (și anume Pactul verde european, deceniul digital, obiectivele principale ale UE pentru 2030 în materie de ocupare a forței de muncă, de competențe și de reducere a sărăciei) stau la baza rapoartelor de țară și a recomandărilor specifice fiecărei țări.

Documente

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package