Förändringar av 2021 års omgång av Europeiska planeringsterminen

Europeiska planeringsterminen har tillfälligt anpassats för att samordnas med faciliteten för återhämtning och resiliens. Den årliga strategin för hållbar tillväxt inledde årets omgång och bygger vidare på förra årets tillväxtstrategi som tar avstamp i EU:s gröna giv och konceptet hållbar konkurrenskraft.

Semester slide

  • Medlemsländerna uppmuntras att lämna in sina nationella reformprogram och återhämtnings- och resiliensplaner i ett och samma dokument → Planerna ska ge en överblick över de reformer och investeringar som länderna tänker göra med utgångspunkt i målen för faciliteten för återhämtning och resiliens.
  • Kommissionens bedömningar av innehållet i återhämtnings- och resiliensplanerna → De kommer att ersätta planeringsterminens landsrapporter under 2021.
  • De landsspecifika rekommendationerna kommer bara att ta upp det offentligfinansiella läget → Det utfärdas inga landsspecifika rekommendationer för 2021 om strukturproblem för de länder som har lämnat in återhämtnings- och resiliensplaner.
  • Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka och utvärdera riskerna för makroekonomiska obalanser under den nya planeringsterminsomgången, med fokus på aktuella risker som orsakats av coronakrisen.

Dokument