Spremembe cikla evropskega semestra 2021

Evropski semester bo začasno prilagojen zaradi uskladitve z mehanizmom za okrevanje in odpornost (mehanizem). Z objavo letne strategije za trajnostno rast se je začel letošnji cikel. Strategija v celoti nadaljuje lanskoletno strategijo, ki temelji na evropskem zelenem dogovoru in konceptu konkurenčne trajnosti.

Semester slide

  • Zaželeno je, da države članice v enem dokumentu predložijo nacionalne programe reform ter načrte za okrevanje in odpornost → ti načrti bodo zagotovili pregled reform in naložb držav članic v skladu s cilji mehanizma.
  • Namesto poročil o državah v okviru evropskega semestra 2021 → ocena Komisije o vsebini načrtov za okrevanje in odpornost.
  • Priporočila za posamezne države le o stanju proračuna → leta 2021 ne bo strukturnih priporočil za tiste države članice, ki bodo predložile načrte za okrevanje in odpornost.
  • Komisija bo med novim ciklom semestra še naprej spremljala in ocenjevala tveganja makroekonomskih neravnotežij s poudarkom na nova tveganja zaradi koronavirusne krize.

Dokumenti