Wijzigingen in de cyclus van het Europees semester 2021

Het Europees semester wordt tijdelijk aangepast om de cyclus te kunnen coördineren met de faciliteit voor herstel en veerkracht.. De publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei was het startsein voor de cyclus van dit jaar en sluit volledig aan op de strategie van vorig jaar die was gebaseerd op de Europese Green Deal en het concept van concurrerende duurzaamheid.

Semester slide

  • De lidstaten worden aangemoedigd om hun nationale hervormingsprogramma’s plannen voor herstel en veerkracht te bundelen in een enkel document → Deze plannen bieden een overzicht van de hervormingen en investeringen van de lidstaten voor de doelstellingen van de faciliteit.
  • De Commissie maakt een inhoudelijke evaluatie van de inhoud van de plannen voor herstel en veerkracht → Deze documenten vervangen de landenverslagen in het kader van het Europees semester in 2021.
  • De landspecifieke aanbevelingen betreffen alleen de begrotingssituatie → Voor landen die een plan voor herstel en veerkracht hebben ingediend, zal de Commissie geen structurele landspecifieke aanbevelingen doen.
  • De Commissie blijft in de nieuwe semestercyclus het risico van macro-economische onevenwichtigheden monitoren, met bijzondere aandacht voor nieuwe risico's in verband met de coronacrisis.

Documenten