Muutokset vuoden 2021 EU-ohjausjaksolla

Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa mukautetaan väliaikaisesti, jotta sitä voidaan koordinoida elpymis- ja palautumistukivälineen kanssa. Vuoden 2021 ohjausjakso käynnistettiin vuotuisen kestävän kasvun strategian julkaisulla. Jaksolla jatketaan viime vuoden tapaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja kilpailukykyisen kestävyyden käsitteeseen perustuvaa toimintalinjaa.

Semester slide

  • Jäsenmaita kannustetaan toimittamaan kansallinen uudistusohjelma ja elpymis- ja palautumissuunnitelma yhtenä asiakirjana → Suunnitelmista selviää yleiskuva uudistuksista ja investoinneista, joita jäsenmaa aikoo toteuttaa tulevina vuosina elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden mukaisesti.
  • Komission arvioinnit elpymis- ja palautumissuunnitelmien sisällöstä → Näillä asiakirjoilla korvataan talouspolitiikan EU-ohjausjakson maaraportit vuonna 2021.
  • Maakohtaisia suosituksia esitetään ainoastaan jäsenmaiden julkisen talouden tilanteesta → Komissio ei vuonna 2021 esitä maakohtaisia rakenteellisia suosituksia niille jäsenmaille, jotka ovat toimittaneet elpymis- ja palautumissuunnitelman.
  • Komissio jatkaa makrotalouden epätasapainojen riskin seurantaa ja arviointia uudella EU-ohjausjaksolla. Tässä keskitytään erityisesti koronaviruskriisin aiheuttamiin kehittymässä oleviin riskeihin.

Asiakirjat