Muudatused 2021. aasta Euroopa poolaasta tsüklis

Euroopa poolaastat kohandatakse ajutiselt, et see oleks kooskõlas taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendiga. Iga-aastase kestliku majanduskasvu strateegia avaldamisega käivitati selle aasta tsükkel, mis on jätkuks eelmise aasta majanduskasvu strateegiale, mis põhineb Euroopa rohelisel kokkuleppel ja konkurentsivõimelise kestlikkuse kontseptsioonil.

Semester slide

  • Liikmesriike julgustatakse esitama riiklik reformikava ning taaste- ja vastupidavuskava ühtse integreeritud dokumendina → Selles dokumendis antakse ülevaade reformidest ja investeeringutest, mida liikmesriik teeb järgnevatel aastatel kooskõlas taaste- ja vastupidavuse rahastamisvahendi eesmärkidega.
  • Komisjoni hinnangud taaste- ja vastupidavuskavade sisu kohta → Need dokumendid asendavad 2021. aastal Euroopa poolaasta riigiaruandeid.
  • Riigipõhised soovitused üksnes eelarveseisundi kohta → 2021. aastal ei esitata struktuurseid riigipõhiseid soovitusi neile liikmesriikidele, kes on esitanud taaste- ja vastupidavuskavad.
  • Komisjon jätkab makromajandusliku tasakaalustamatuse ohu jälgimist ja hindamist uue poolaasta tsükli jooksul, keskendudes koroonaviiruse kriisist tulenevatele ohtudele.

Dokumendid