Změny v evropském semestru 2021

Evropský semestr bude dočasně upraven tak, aby mohl být koordinován s facilitou na podporu oživení a odolnosti. Letošní cyklus byl zahájen zveřejněním roční strategie pro udržitelný růst, která plně navazuje na loňskou strategii růstu vycházející ze Zelené dohody pro Evropu a z koncepce konkurenceschopné udržitelnosti.

Semester slide

  • Členské státy se vyzývají, aby předložily národní programy reforem a plány na podporu oživení a odolnosti v jediném integrovaném dokumentu → Tyto plány poskytnou přehled reforem a investic, které členské státy uskuteční v souladu s cíli nástroje.
  • Komise posoudí podstatu plánů na podporu oživení a odolnosti → Tyto dokumenty nahradí v roce 2021 zprávy o jednotlivých zemích, které jsou běžně v rámci evropského semestru vydávány.
  • Doporučení pro jednotlivé země se budou týkat pouze rozpočtové situace → V roce 2021 nebudou vydána žádná strukturální doporučení pro ty členské státy, které předloží plány na podporu oživení a odolnosti.
  • Komise bude v novém cyklu semestru nadále sledovat a posuzovat riziko makroekonomické nerovnováhy, přičemž se zaměří na nově vznikající rizika způsobená koronavirovou krizí.

Dokumenty