Komisja analizuje plany rządów poszczególnych krajów i każdemu z nich przedstawia szereg zaleceń wraz z ogólnym komunikatem. Zalecenia koncentrują się na tym, co dany kraj może realnie osiągnąć w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

Dotyczą one dostosowywania na szczeblu krajowym priorytetów określonych na poziomie UE (w rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej). Podobne zalecenia są wydawane dla strefy euro. 

Zalecenia dla poszczególnych krajów są omawiane w Radzie przez przedstawicieli rządów państw członkowskich, następnie przywódcy krajów UE zatwierdzają je na szczycie w czerwcu, a ministrowie finansów oficjalnie przyjmują je w lipcu.

Dokumenty

PobierzPDF - 89.6 KB