Novērtējusi ES valstu valdību plānus, Komisija katrai valstij adresē virkni ieteikumu un tos nosūta kopā ar visaptverošu paziņojumu.Ieteikumi ir par to, ko ir reāli iespējams izdarīt nākamo 12–18 mēnešu laikā.

Šajos ieteikumos ES līmeņa prioritātes (kas minētas Komisijas gada izaugsmes pētījumā) ir pielāgotas konkrētai valstij. Tas pats tiek darīts attiecībā uz eirozonu. 

Saņemtos ieteikumus valdības pārrunā Padomē, jūnijā tos apstiprina ES valstu vai valdību vadītāji savā sanāksmē, un jūlijā tos oficiāli pieņem valstu finanšu ministri.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 89.6 KB