Nakon ocjene planova vlada EU-a Komisija svakoj zemlji daje niz preporuka za pojedinu zemlju, zajedno sa sveobuhvatnom komunikacijom. U preporukama je pozornost na onome što se uistinu može ostvariti tijekom sljedećih 12 do 18 mjeseci.

U preporukama se prioriteti utvrđeni na razini EU-a (u Komisijinu Godišnjem pregledu rasta) prilagođavaju na nacionalnoj razini. Isto vrijedi i za prioritete utvrđene za europodručje. 

O preporukama u Vijeću raspravljaju vlade, u lipnju čelnici EU-a podržavaju te preporuke na sastanku na vrhu, a u srpnju ih službeno donose nacionalni ministri financija.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 89.6 KB