Jesenski sveženj vključuje:

Letni pregled gospodarske rasti

Sveženj določa splošne ekonomske prioritete za EU ter politične smernice za države članice za naslednje leto.

Smernice Komisije se navezujejo na tri medsebojno povezane sklope: naložbe, strukturne reforme in fiskalno konsolidacijo.

Poročilo o mehanizmu opozarjanja

Gre za sistem preverjanja na podlagi nabora kazalnikov, s katerim ugotovijo, v katerih državah se kaže ekonomsko neravnotežje in bi torej Komisija morala opraviti poglobljen pregled.

Tako se začne letni postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, namenjen preprečevanju in odpravljanju neravnotežij, ki motijo delovanje nacionalnih gospodarstev evrskega območja ali celotne EU. 

Skupno poročilo o zaposlovanju (osnutek)

Poročilo vsebuje analizo zaposlenosti in socialnih razmer v Evropski uniji ter političnih ukrepov držav članic.

Priporočilo za evrsko območje

Priporočilo obravnava kritična področja v delovanju območja z enotno valuto in predlaga državam članicam konkretne ukrepe. To zagotavlja, da so vprašljiva področja evrskega območja in držav članic vključena v načrtovanje ekonomskega upravljanja Evropske unije.

Mnenje Komisije o osnutkih proračunskih načrtov držav evrskega območja

Komisija v mnenju oceni usklajenost nacionalnih proračunskih načrtov za naslednje leto z zahtevami pakta za stabilnost in rast.

Stališča evropskih socialnih partnerjev

Evropski semester 2019: Stališča delodajalcev do letnega pregleda gospodarske rasti

Evropski semester 2019: Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) – Prednostna področja letnega pregleda gospodarske rasti

Več o jesenskem sveženju

Več informacij o različnih elementih jesenskega svežnja

Sporočilo za medije z dne 21. novembra 2018

Jesenski sveženj evropskega semestra: spodbujanje vključujoče in trajnostne rasti

Dokumenti