Pachetul de toamnă conține:

Analiza anuală a creșterii (AAC), realizată de Comisie

Aceasta stabilește prioritățile economice generale ale UE și le oferă guvernelor statelor membre orientări privind politicile pentru anul care urmează.

Orientările Comisiei se articulează în jurul a trei axe interconectate: investițiile, reformele structurale și consolidarea finanțelor publice.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA)

În cadrul acestui raport, Comisia identifică, pe baza unui set de indicatori, țările care ar putea fi afectate de dezechilibre economice și pentru care ar urma să efectueze bilanțuri mai aprofundate.

Odată cu publicarea acestui raport se lansează procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), menită să prevină sau să remedieze dezechilibrele care împiedică funcționarea eficientă a economiilor naționale, a zonei euro sau a Uniunii, în ansamblul său.

Raportul comun privind ocuparea forței de muncă (proiect)

Acest raport analizează situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa, precum și măsurile de politică adoptate de guvernele naționale.

Recomandarea pentru zona euro

Recomandarea abordează aspecte esențiale pentru funcționarea zonei monedei unice și propune măsuri concrete pe care le pot lua guvernele naționale. Astfel, aspectele naționale și cele legate de zona euro pot fi integrate corespunzător în planificarea UE în domeniul guvernanței economice.

Avizul Comisiei privind proiectele de planuri bugetare pentru țările din zona euro

Prin acest aviz, Comisia verifică dacă planurile bugetare naționale pentru anul următor respectă cerințele Pactului de stabilitate și de creștere (PSC).

Opiniile partenerilor sociali europeni

Semestrul european 2019: Ce spun angajatorii despre Analiza anuală a creșterii

Semestrul european 2019: Prioritățile Confederației Europene a Sindicatelor legate de Analiza anuală a creșterii

Explicații privind pachetul de toamnă:

Detalii despre diferitele elemente ale pachetului de toamnă

Comunicat de presă, 21 noiembrie 2018

Semestrul european, pachetul de toamnă: Consolidarea creșterii durabile și favorabile incluziunii

Documente