Jesenski paket uključuje:

Komisijin Godišnji pregled rasta

Njime se utvrđuju opći gospodarski prioriteti za EU i vladama EU-a nude političke smjernice za sljedeću godinu.

Smjernice Komisije temelje se na tri povezana dijela: ulaganju, strukturnim reformama i fiskalnoj konsolidaciji.

Izvješće o mehanizmu upozoravanja (IMU)

To je analitičko sredstvo kojim se na temelju pokazatelja utvrđuje koje bi zemlje mogle biti pogođene gospodarskim neravnotežama te bi Komisija u vezi s njima trebala provesti daljnja detaljna preispitivanja.

Njime se pokreće godišnji postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (MIP), kojim se nastoji spriječiti ili ukloniti neravnoteže koje onemogućuju nesmetano funkcioniranje nacionalnih gospodarstava, europodručja ili EU-a u cjelini. 

Zajedničko izvješće o zapošljavanju (nacrt)

U izvješću se analiziraju zapošljavanje i socijalna situacija u Europi te odgovori politika nacionalnih vlada.

Preporuka za europodručje

U preporuci se nastoje riješiti pitanja ključna za funkcioniranje područja jedinstvene valute i predlažu konkretne mjere koje nacionalne vlade mogu primijeniti. Time se osigurava da se europodručje i nacionalna pitanja uključe u planiranje gospodarskog upravljanja EU-a.

Mišljenje Komisije o nacrtima proračunskih planova za zemlje europodručja

U mišljenju se ocjenjuje koliko su nacionalni proračunski planovi za sljedeću godinu usklađeni sa zahtjevima Pakta o stabilnosti i rastu.

Stajališta europskih socijalnih partnera

Europski semestar 2019.: Stajališta poslodavaca o Godišnjem pregledu rasta

Europski semestar 2019.: Prioriteti ETUC-a za Godišnji pregled rasta

Informacije o jesenskom paketu

Dodatne informacije o različitim elementima jesenskog paketa

Priopćenje za medije, 21. studenog 2018.:

Jesenski paket europskog semestra: Poticanje uključivog i održivog rasta

Dokumenti