Landverslagen

Deze verslagen gaan over alle terreinen van macro-economisch en sociaal belang en maken de balans op van de begrotingssituatie.Ook de vooruitgang op het vlak van de EU-aanbevelingen van het vorige jaar wordt erin beoordeeld.

De belangrijkste elementen van elk verslag zijn samengevat in een mededeling.

Diepgaande evaluaties (alleen voor landen die in het waarschuwingsmechanismeverslag zijn geselecteerd)
 

In deze evaluaties wordt nagegaan of er buitensporige onevenwichtigheden bestaan in het land, door te kijken naar factoren zoals:
duurzame buitenlandse betalingsbalans, besparings- en investeringssaldi, effectieve wisselkoersen, exportmarktaandeel, kosten- en niet-kostenconcurrentievermogen, productiviteit, private en publieke schuld, huizenprijzen, kredietstromen, financiële systemen en werkloosheid.

De oorzaken en risico’s variëren per land.

De evaluaties houden ook rekening met de eurozone-dimensie en het mogelijke effect op de eurozone als geheel.

Op grond van deze evaluatie zal de Commissie een voorstel doen voor een bijgewerkte status van het land in de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden.

Documenten