Valstu ziņojumi

Ziņojumi aptver visas makroekonomiskā vai sociālā ziņā nozīmīgas jomas un aplūko valsts budžeta stāvokli. Tajos novērtēts, kā kurai ES valstij izdevies atrisināt problēmas, kas atzīmētas iepriekšējā gada ES ieteikumos.

Katra ziņojuma galvenie elementi ir apkopoti paziņojumā.

Padziļināti pārskati (tikai valstīm, kas norādītas brīdināšanas mehānisma ziņojumā)
 

Pārskatos novērtēts, vai valstī pastāv nelīdzsvarotība vai pārmērīga nelīdzsvarotība, ņemot vērā šādus faktorus:
ārējo kontu ilgtspējība, uzkrājumu un ieguldījumu bilance, reālie valūtas maiņas kursi, eksporta tirgus daļas, izmaksu un ārpusizmaksu konkurētspēja, produktivitāte, privātā sektora un publiskā sektora parāds, mājokļu cenas, kredītu plūsmas, finanšu sistēmas un bezdarbs.

Cēloņi un riski atšķiras atkarībā no valsts.

Pārskatos jāņem vērā eirozonas dimensija un iespējamā ietekme uz visu eirozonu.

Pamatojoties uz šo pārskatu, Komisija ierosinās atjaunināt valsts statusu makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā.

Dokumenti