Országjelentések

A jelentések az egyes országok költségvetési helyzetét mérik fel, és a makrogazdasági és társadalmi szempontból fontos területek mindegyikére kiterjednek.Arról is számot adnak, hogy az előző évi uniós ajánlásokban megfogalmazott hiányosságok orvoslása terén milyen előrelépés történt.

A Bizottság az egyes országjelentések főbb következtetéseit közleményben foglalja össze.

Részletes vizsgálat (csak a riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben megjelölt országok esetében)
 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott országokban fennáll-e egyensúlyhiány vagy túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány. Ehhez a következő tényezőket veszi alapul:
a fizetési mérleg fenntarthatósága, a megtakarítások és befektetések egyensúlya, az effektív devizaárfolyamok, az exportpiaci részesedések, a költségalapú és a nem költségalapú versenyképesség, a termelékenység, a magánszektor és az állam adóssága, a lakásárindexek, a hiteláramlás, a pénzügyi rendszerek és a munkanélküliség alakulása.

Az indítóokok és a kockázatok az egyes gazdaságok esetében eltérőek.

A vizsgálat az euróövezeti dimenzióra és az euróövezet egészére gyakorolt lehetséges hatások elemzésére is kiterjed.

A vizsgálat következtetései alapján a Bizottság frissíti az érintett országokra vonatkozó helyzetértékelését a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás kapcsán.

Dokumentumok