Zprávy o jednotlivých zemích

Zprávy se věnují všem oblastem makroekonomického či sociálního význam a hodnotí rozpočtovou situaci jednotlivých zemí. Posuzují pokrok, kterého jednotlivé země EU dosáhly při řešení problémů zjištěných v předchozím roce a uvedených v doporučeních EU.

Hlavní body každé zprávy jsou obsaženy ve sdělení Komise.

Hloubkové přezkumy (pouze pro země uvedené ve zprávě mechanismu varování)
 

V hloubkových přezkumech se hodnotí, zda v dané zemi existují nerovnováhy nebo nadměrné nerovnováhy v zemi, a to například na základě těchto faktorů:
udržitelnost platební bilance, saldo úspor a investic, efektivní směnné kurzy, podíl na světovém vývozu, nákladová a nenákladová konkurenceschopnost, produktivita, soukromý a veřejný dluh, ceny nemovitostí, úvěrové toky, finanční systémy či nezaměstnanost.

Příčiny a rizika se v jednotlivých ekonomikách liší.

Přezkumy rovněž zohledňují rozměr eurozóny a možný dopad na eurozónu jako celek.

Na základě tohoto přezkumu navrhne pro danou zemi Komise aktualizovaný status v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze.

Dokumenty