Az európai szemeszter 2022-es ciklusa továbbra is biztosítja a széles körű gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai koordinációt, miközben alkalmazkodik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz céljaihoz.

Az idei ciklus az éves fenntartható növekedési jelentés közzétételével vette kezdetét, ami az európai szemeszter őszi csomagjának a része. A jelentés megerősítette, hogy – a versenyképes fenntarthatóságra vonatkozó uniós stratégiával összhangban – a gazdaságpolitikai koordináció a Covid-válság kezeléséről fokozatosan az átalakító hatású és inkluzív helyreállítás, valamint a nagyobb reziliencia alapjainak megteremtésére helyezi a hangsúlyt.

A 2022. évi európai szemeszter és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz integrált folyamatai

New european semester cycle

Az európai szemeszter 2022. évi ciklusa dióhéjban:

  • Nemzeti reformprogramok és stabilitási, illetve konvergenciaprogramok: A tagállamok az előző európai szemeszterekhez hasonlóan áprilisban nyújtották be ezeket a dokumentumokat, hogy ismertessék gazdasági és költségvetési terveiket. A 2022-es ciklus legfőbb újdonsága az, hogy a tagállamok a nemzeti reformprogramukkal nem csak az európai szemeszterben vesznek részt, hanem egyúttal a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében előírt féléves jelentéstételi követelmények egyikét is teljesítik. A helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla áttekintést nyújt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, valamint a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásáról.
  • Egyszerűsített országjelentések: A 2022 májusában közzétett országjelentések felvázolják, hogy az egyes tagállamok milyen gazdasági és társadalmi fejleményekkel és kihívásokkal szembesülnek, és hogy várhatóan mennyire lesznek reziliensek. Az áttekintés értékeli a szociális jogok európai pillérének végrehajtása terén elért eredményeket is. Ezen elemzés alapján az országjelentések rámutatnak azokra a hiányosságokra, amelyekkel a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek nem foglalkoztak megfelelően. A jelentések adott esetben összefoglalják a makrogazdasági egyensúlyhiány esetében követendő eljárás keretében végzett részletes vizsgálatok megállapításait is.
  • Országspecifikus ajánlások: A Bizottság az országjelentésekkel együtt országspecifikus ajánlások elfogadását is javasolta a Tanácsnak. Az országspecifikus ajánlások az országjelentésekben és adott esetben a részletes vizsgálatokban feltérképezett azon kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkoznak, amelyek esetében szakpolitikai intézkedésekre lesz szükség. Az ajánlások a Stabilitási és Növekedési Paktumban előirányzottaknak megfelelően a tagállamok költségvetési helyzetére is kiterjednek. Az országjelentések, a részletes vizsgálatok és az országspecifikus ajánlásokra vonatkozó javaslatok mind az európai szemeszter 2022. tavaszi csomagjának a része.
  • A fenntartható fejlődési célok jelenleg is tartó integrálása az európai szemeszterbe:
  • Amint azt Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásában szorgalmazta, a Bizottság továbbra is folytatja a fenntartható fejlődési célok beépítését az európai szemeszterbe. Az európai szemeszter 2022. évi ciklusa naprakész és egységes jelentéstételt is előirányoz arról, hogy az egyes tagállamok milyen előrelépést tettek a fenntartható fejlődési célok elérése terén. A fenntartható fejlődési célok nyomon követéséről szóló éves jelentés az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként jelent meg. Az országjelentések emellett egy külön rovatot szentelnek az egyes fenntartható fejlődési célok tekintetében elért eredményeknek és teljesítménynek. Az országjelentések és az országspecifikus ajánlások alapját e két ismérv és a tagállamok egy-egy szakpolitikai területen (pl. európai zöld megállapodás, digitális évtized, a foglalkoztatásra, a készségekre és a szegénység visszaszorítására vonatkozó 2030-as kiemelt uniós célok) elért előrehaladását nyomon követő további mutatók képezik.

Dokumentumok

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package