Temele și rolul cercetării în domeniul economic

Principalul scop al activităților de cercetare economică desfășurate de Comisia Europeană (prin Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare, DG ECFIN) este de a sprijini procesul de stabilire a politicilor europene în domeniu. În acest sens:

  • dezvoltă instrumente de cercetare și analizează date
  • utilizează instrumentele și analizele pentru a stabili care sunt prioritățile și pentru a da direcția optimă tuturor politicilor Comisiei Europene, în general
  • internalizează informațiile de specialitate, instrumentele și analizele din exterior și lansează, dacă este cazul, dezbateri și discuții, toate acestea pentru a găsi noi priorități
  • diseminează și comunică rezultatele activităților de cercetare legate de prioritățile de politică economică ale Comisiei, pe plan intern și extern

Cercetarea se concentrează asupra funcționării uniunii economice și monetare (UEM).

Se studiază subiecte variind de la stabilitatea financiară în contextul extinderii până la contribuția la performanțele macroeconomice a reformelor structurale aplicate ca parte a Strategiei de la Lisabona.

De asemenea, se analizează implicațiile economice ale îmbătrânirii populației și numeroase aspecte economice mondiale.

Modele macroeconomice

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) utilizează un model macroeconomic global numit QUEST pentru a analiza și studia politicile macroeconomice. Acest macro-model structural se încadrează în tradiția neo-keyneziană. El se bazează pe fundamente microeconomice riguroase derivate din optimizarea profitului și a utilității și include fricțiunile de pe piața bunurilor, piața forței de muncă și piețele financiare.

Detalii despre modelul macroeconomic QUEST

Alte instrumente de cercetare

Sondaje în rândul întreprinderilor și consumatorilor
Baze de date economice

Linkuri conexe

Publicații economice