Ekonomisko pētījumu darbības joma un nozīme

Eiropas Komisijas pētnieciskās darbības, ko tā īsteno ar Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta (ECFIN ĢD) starpniecību, pamatā ir vērstas uz to, lai atbalstītu politikas veidošanu. ECFIN ĢD

  • izstrādā zinātnisko pētījumu rīkus un analizē datus,
  • izmanto rīkus un analīzi, lai palīdzētu noteikt prioritātes un virzītu un atbalstītu politikas veidošanu Eiropas Komisijā kopumā,
  • iekšējā darbā izmanto ārējas ekonomiskās zināšanas, analīzi un rīkus un vajadzības gadījumā iesaistās debatēs un diskusijās, kuras palīdz apzināt jaunas prioritātes,
  • gan iekšēji, gan ārēji izplata ar Komisijas ekonomikas politikas prioritātēm saistītās zinātniskās atziņas.

Pētījumu uzmanības centrā ir ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) darbība.

Pētījumu jautājumi ir dažādi, sākot no finanšu stabilitātes saistībā ar paplašināšanos līdz jautājumam par to, kā Lisabonas stratēģijas ietvaros veiktās strukturālās reformas sekmē makroekonomikas rādītājus.

Pētījumos arī aplūko sabiedrības novecošanas ietekmi uz ekonomiku un aptver globālus ekonomikas jautājumus.

Makroekonomiskie modeļi

QUEST ir globāls makroekonomikas modelis, kuru ECFIN ĢD izmanto makroekonomikas politikas analīzei un pētījumiem. Tas ir strukturāls makromodelis neokeinsa tradīcijas garā ar stingru mikroekonomikas bāzi, kas atvasināta no derīguma un peļņas optimizācijas un ietver ar precēm, darbaspēku un finanšu tirgiem saistītus traucējumus.

Vēl par makroekonomikas modeli QUEST

Citi pētniecības rīki

Uzņēmumu un patērētāju apsekojumi
Ekonomikas datubāzes

Noderīgas saites

Publikācijas par ekonomiku