Opseg i uloga ekonomskih istraživanja

Aktivnostima ekonomskih istraživanja koje provodi Europska komisija u okviru Glavne uprave za ekonomska i financijska pitanja (GU ECFIN) ponajprije se želi pružiti potpora izradi politika. To se čini na sljedeći način:

  • razvojem istraživačkih alata i analizom podataka
  • upotrebom alata i analize pri određivanju prioriteta te usmjeravanju i podupiranju izrade politika u Europskoj komisiji općenito
  • internalizacijom vanjskog ekonomskog znanja, analize i alata te, prema potrebi, uključivanjem u rasprave, čime se pomaže pri utvrđivanju novih prioriteta
  • internim i eksternim širenjem i prenošenjem rezultata istraživanja koji su povezani s prioritetima ekonomske politike Komisije.

Istraživanja su usmjerena na funkcioniranje ekonomske i monetarne unije (EMU).

Obuhvaćaju teme od financijske stabilnosti u kontekstu proširenja do toga kako strukturne reforme poduzete u okviru Lisabonske strategije pridonose makroekonomskim rezultatima.

U istraživanjima se proučavaju i ekonomske posljedice sve starijeg stanovništva te su obuhvaćeni globalni ekonomski problemi.

Makroekonomski modeli

QUEST je globalni makroekonomski model kojim se Glavna uprava za ekonomska i financijska pitanja (GU ECFIN) koristi za analizu i istraživanja makroekonomske politike. Riječ je o strukturnom makromodelu nove kejnzijanske tradicije s čvrstim mikroekonomskim temeljima koji je nastao na optimizaciji korisnosti i dobiti uzimajući u obzir napetosti na tržištima robe i rada te na financijskim tržištima.

Dodatne informacije o makroekonomskom modelu

Ostali istraživački alati

Poslovna i potrošačka istraživanja
Ekonomske baze podataka

Poveznice

Ekonomske publikacije