Înființarea unei întreprinderi în UE

Norme și obligații legate de înființarea unei societăți în UE. Cum puteți participa la programul de schimb Erasmus pentru tineri antreprenori.

Finanțare și sprijin

Accesul la fonduri europene, programe de finanțare și acțiuni de sprijinire a întreprinderilor mici.

Drepturile de proprietate intelectuală

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și combaterea pirateriei. Politica comercială internațională.

Norme în materie de concurență

Normele UE pentru împiedicarea comportamentelor anticoncurențiale. Cauze în materie de concurență.

Ocuparea forței de muncă

Normele UE privind ocuparea forței de muncă. Reglementări sociale și privind combaterea discriminării. Normele pentru sectorul transporturilor.

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)

Promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor în UE. Îmbunătățirea standardelor de mediu în mediul de afaceri.

Normele privind contractele

Comisia Europeană a luat măsuri de revizuire a normelor privind contractele, pentru a consolida piața unică a UE.

Dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă

Dreptul european al societăților comerciale. Activitățile UE în domeniu. Grupul informal de experți în dreptul societăților comerciale, Planul de acțiune privind dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă.