Ftuħ ta' negozju fl-UE

Regoli u obbligi biex tiftaħ negozju fl-UE u kif tapplika għal skema ta’ skambju Erasmus għall-imprendituri żgħażagħ.

Finanzi u appoġġ

Aċċess għal finanzjament tal-UE, programmi ta’ finanzjament, azzjonijiet li jappoġġjaw lin-negozji ż-żgħar.

Drittijiet ta' proprjetà intellettwali

Ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, ġlieda kontra l-piraterija, politika kummerċjali internazzjonali.

Regoli tal-kompetizzjoni

Regoli tal-UE dwar imġiba antikompetittiva, sib każijiet ta’ kompetizzjoni.

Impjegar tan-nies

Regoli tal-UE dwar l-impjieg, liġijiet kontra d-diskriminazzjoni u liġijiet soċjali, regoli tas-settur tat-trasport.

Responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR)

Promozzjoni tas-CSR fl-UE, titjib tal-istandards ambjentali fin-negozju.

Regoli kuntrattwali

Il-Kummissjoni Ewropea ħadet diversi inizjattivi fil-qasam tar-regoli kuntrattwali biex jissaħħaħ is-suq uniku.

Il-Liġi tal-Kumpaniji u t-Tmexxija Korporattiva

Ir-regoli tal-UE u l-attività f’dan il-qasam, il-Grupp ta’ Esperti Informali dwar il-liġi tal-kumpaniji, il-pjan ta’ azzjoni dwar id-dritt soċjetarju u l-governanza korporattiva.