Uzņēmuma dibināšana ES

Uzņēmuma dibināšana ES

Noteikumi attiecībā uz uzņēmuma izveidi ES un attiecīgās saistības. Kā pieteikt dalību apmaiņas programmā “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”.

Finansējums un atbalsts

Finansējums un atbalsts

Piekļuve ES finansējumam, finansējuma programmas, pasākumi mazo uzņēmumu atbalstam.

Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT)

Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT)

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, pirātisma apkarošana, starptautiskās tirdzniecības politika.

Konkurences noteikumi

Konkurences noteikumi

ES noteikumi par konkurenci graujošu rīcību. Iespēja sameklēt konkurences lietas.

Darba līgumi

Darba līgumi

ES noteikumi par darba apstākļiem un diskriminācijas novēršanu, tiesību akti sociālajā jomā, noteikumi transporta nozarē.

Uzņēmumu sociālā atbildība

Uzņēmumu sociālā atbildība

Uzņēmumu sociālās atbildības veicināšana ES, vides standartu uzlabošana uzņēmējdarbībā.

Company Law and Corporate Governance

Company Law and Corporate Governance

EU rules and activity in this area, Informal Company Law Expert Group, action plan on company law and corporate governance.