Osnivanje poduzeća u EU-u

Pravila i obveze za osnivanje poduzeća u EU-u i kako se prijaviti za program razmjene Erasmus za mlade poduzetnike.

Financiranje i potpora

Pristup financiranju EU-a, programi financiranja, aktivnosti kojima se podupiru mala poduzeća.

Prava intelektualnog vlasništva

Zaštita prava intelektualnog vlasništva, borba protiv piratstva, međunarodna trgovinska politika.

Pravila tržišnog natjecanja

Pravila EU-a o protutržišnom ponašanju, pronađite predmete povezane s tržišnim natjecanjem.

Zapošljavanje

Propisi EU-a o zapošljavanju, propisi o suzbijanju diskriminacije i socijalno zakonodavstvo, propisi koji se odnose na sektor prometa.

Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

Promicanje društveno odgovornog poslovanja u EU-u, poboljšanje standarda zaštite okoliša u poduzećima.

Pravila o ugovorima

Europska komisija provela je nekoliko inicijativa u području pravila o ugovorima kako bi se ojačalo jedinstveno tržište.

Pravo trgovačkih društava i korporativno upravljanje

pravila i djelovanje EU-a u tom području, neformalna stručna skupina za pravo trgovačkih društava, akcijski plan o pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju