Talous ja työllisyys koronaviruspandemian aikana

Tietoa EU:n finanssipoliittisista säännöistä, valtiontukitoimista ja koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevasta investointialoitteesta.

Yrityksen perustaminen EU:ssa

Yrityksen perustaminen EU:ssa – säännöt ja velvollisuudet, Erasmus nuorille yrittäjille -vaihto-ohjelman hakumenettely.

Rahoitus ja tuet

EU-rahoituksen saanti, rahoitusohjelmat, toimet pk-yritysten tukemiseksi.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen, piratismin torjunta, kansainvälinen kauppapolitiikka.

Kilpailusäännöt

Kilpailunvastaista toimintaa koskevat EU-säännöt, kilpailuasioiden haku.

Työolot ja -ehdot

EU:n työllisyysalan lainsäädäntö, syrjinnän torjuntaa koskevat säännöt ja sosiaalilainsäädäntö, liikennealan säännöt.

Yritysten yhteiskuntavastuu

Komissio pyrkii edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta ja parantamaan liiketoiminnan ympäristönormeja.

Sopimussäännöt

Euroopan komissio on tehnyt useita sopimussääntöjä koskevia aloitteita, joilla pyritään tehostamaan EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.

Yhtiöoikeus ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

EU-säännöt ja toimet alalla, yhtiöoikeuden epävirallinen asiantuntijaryhmä, eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, toimintasuunnitelma