Ettevõtlusega alustamine ELis

Eeskirjad ja kohustused ELis ettevõtlusega alustamise puhul ning kuidas taotleda osalemist vahetusprogrammis „Erasmus noortele ettevõtjatele“.

Rahastamine ja toetused

Juurdepääs rahastamisele, rahastamisprogrammid, väikeettevõtteid toetavad meetmed.

Intellektuaalomandi õigused

Intellektuaalomandi õiguste kaitsmine, piraatluse vastu võitlemine, rahvusvaheline kaubanduspoliitika.

Konkurentsieeskirjad

Konkurentsi kahjustavat käitumist käsitlevad ELi eeskirjad. Konkurentsijuhtumite otsing.

Inimeste töölevõtmine

ELi tööhõive-eeskirjad, diskrimineerimisvastased ja sotsiaalõigusaktid, transpordisektori eeskirjad.

Ettevõtja sotsiaalne vastutus

Ettevõtja sotsiaalse vastutuse edendamine ELis, keskkonnanõuete parem järgimine ettevõtluses.

Lepingutingimused

Euroopa Komisjon on käivitanud mitmeid algatusi lepingutingimuste valdkonnas, et tugevdada ühtset turgu.

Äriühinguõigus ja äriühingu üldjuhtimine

Selles valdkonnas kehtivad ELi eeskirjad, äriühinguõiguse mitteametlik eksperdirühm, tegevuskava Euroopa äriühinguõiguse ja äriühingu üldjuhtimise kohta.