Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ
Κανόνες και υποχρεώσεις για τη σύσταση ή την επέκταση μιας επιχείρησης σε άλλη χώρα της ΕΕ, μελέτες για το κόστος της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβουλές για βελτίωση των επιδόσεων, εθνικά σημεία επαφής.

Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες 
Απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ανταλλαγών νεαρών επιχειρηματιών Erasmus και για την υποδοχή νέων επιχειρηματιών.