IĪT un autortiesību aizsardzība

Kā ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un kā pieteikties Eiropas un atsevišķu valstu preču zīmēm vai patentiem, aizsardzība pret viltošanu.

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu

Juridiskas konsultācijas un atbalsts intelektuālā īpašuma lietās mazajiem uzņēmumiem Eiropā. Konsultācijas ES uzņēmumiem, kas strādā ar Latīņamerikas, Dienvidaustrumāzijas valstīm un Ķīnu.

Intelektuālā īpašuma jautājumu palīdzības dienests – ES robežās

Intelektuālā īpašuma jautājumu palīdzības dienests – ārpus ES

Autortiesību aizsardzība digitālajā vienotajā tirgū, ES loma autortiesību turētāju tiesību aizsardzībā.

ES autortiesību politika

Kā Eiropas uzņēmumi var nokārtot un efektīvāk izmantot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), Eiropas Savienības IĪT stratēģija.

ES intelektuālā īpašuma politika

Cīņa pret viltošanu pasaules mērogā

ES muitas iestāžu loma cīņā pret viltošanu, ES tiesību akti un rīcības plāni, lai novērstu pārkāpumus IĪT jomā, statistika par IĪT.

Viltošana, pirātisms: aizstāviet savas tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) ES tirdzniecības politikā, IĪT nostiprināšana un aizsardzība starptautiskās tirdzniecības darījumos, Eiropas IĪT aizsardzība pasaules mērogā.

ES tirdzniecības politika un intelektuālais īpašums