A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és a szerzői jogok védelme

Információk arról, milyen szabályoknak kell megfelelni a szellemitulajdon-jogok védelme érdekében, hogyan lehet európai és tagállami védjegyet vagy szabadalmat bejegyeztetni, iparjogvédelmi tudnivalók

A szellemi tulajdon védelme

Jogi tanácsadás és támogatás a szellemitulajdon-jogok védelmét érintő kérdésekben európai kisvállalkozások számára; tanácsadás a Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában és Kínában üzleti tevékenységet folytató uniós vállalkozások számára

Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk – EU-tagországok

Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk – EU-n kívüli országok

A szerzői jogok védelme a digitális tartalmak egységes piacán, az EU szerepe a szerzői jog jogosultjait megillető védelem biztosításában

Az EU szerzőijog-védelemmel kapcsolatos politikája

Információk arról, hogy az európai vállalkozások hogyan tudnak hatékonyabban érvényt szerezni a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaiknak, és hogy milyen stratégiát alkalmaz az EU ezen a téren

Az EU szellemi tulajdonnal kapcsolatos politikája

Küzdelem az iparjogvédelmi jogok világviszonylatban való megsértése ellen

Az uniós vámügyi intézkedések szerepe a jogsértések elleni küzdelemben, a szellemitulajdon-jogok megsértésének megelőzését szolgáló uniós szabályok és cselekvési tervek, valamint statisztikai adatok a szellemi tulajdont érintő jogsértésekkel kapcsolatban

Iparjogvédelmi jogok megsértése, termékhamisítás: lépjen fel saját jogai védelmében!

A szellemi tulajdonhoz fűződő jog védelme az uniós kereskedelempolitikában, a szellemitulajdon-jogok megerősítése és érvényre juttatása a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, az európai szellemitulajdon-jogok világszintű védelme

Az uniós kereskedelempolitika és a szellemi tulajdon