Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Πώς εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για ευρωπαϊκά και εθνικά εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προστασία από την παραποίηση/ απομίμηση.

Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα ΔΔΙ για μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Συμβουλές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα.

Υπηρεσία υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας - εντός ΕΕ

Υπηρεσία υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας - εκτός ΕΕ

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ο ρόλος της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων.

Η πολιτική της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτούν και να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, στρατηγική της ΕΕ για τα ΔΔΙ.

Η πολιτική της ΕΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο ρόλος των τελωνείων της ΕΕ στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, νομοθεσία και σχέδια δράσης της ΕΕ για την πρόληψη των παραβιάσεων των ΔΔΙ, στατιστικά στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις των ΔΔΙ.

Απομιμήσεις/παραποιήσεις, πειρατεία: προστατέψτε τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, ενίσχυση και επιβολή των ΔΔΙ στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, προστασία των ΔΔΙ της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εμπορική πολιτική της ΕΕ και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας