Zaposlovanje v EU

Predpisi v zvezi s pogodbami o zaposlitvi v EU, nacionalni zavodi za zaposlovanje, EURES – evropski zaposlitveni portal.

Pogodbe o zaposlitvi

Pravila EU o delovnem času, pravila zaposlovanja za mlade, predpisi za osebje, ki opravlja dejavnosti v prometnem sektorju.

Delovni čas

Pravila EU o delovnih dovoljenjih, boj proti diskriminaciji na področju zaposlovanja, starševski dopust in priznavanje kvalifikacij.

Enaka obravnava

Pogoji zaposlitve za delavce, ki so začasno napoteni v drugo državo, pravila na področju socialne varnosti za napotene delavce, nacionalne kontaktne točke za spremljanje zaposlitvenih pogojev.

Napotitev na delo v tujino

Obveznosti podjetij v primeru odpuščanja zaposlenih, pravice delavcev ob prevzemu podjetja.

Presežni delavci

Predpisi EU o socialni varnosti, predpisi o socialni varnosti v državah EU.

Socialna varnost

Zdravstvene in varnostne zahteve na delovnem mestu v EU, nacionalni predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Zdravje in varnost

Smernice EU v zvezi s prednostnimi nalogami in cilji politike zaposlovanja, pravila EU glede delovnih pogojev ter zdravja in varnosti na delovnem mestu, delovna zakonodaja EU, protidiskriminacijska zakonodaja.

Evropska strategija zaposlovanja

Prometni sektor

Zakonodaja in pravila EU glede delovnih pogojev za cestne prevoznike, pravila, ki urejajo pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu v EU.

Socialna varnost za cestne prevoznike

Skupna pravila EU o času vožnje in počitka za poklicne voznike, poročila Evropske komisije o zakonodaji v zvezi z vozniki, sodbe Sodišča EU o socialnih pravilih na področju cestnega prometa.

Čas vožnje in počitka