Initiativ för företagens sociala ansvar

Läs om nätverk och organisationer som hjälper företag att ta sitt sociala ansvar när det gäller verksamhet, investeringar och ledning.

Bakgrundsmaterial

Här hittar du studier och information om EU-ländernas initiativ när det gäller företagens sociala ansvar. 

EU-ländernas arbete 
Här finns dokument och statistik och information om kommissionens strategi, definition, riktlinjer och principer för företagens sociala ansvar.

EU-kommissionens strategi

Miljöinitiativ för företag

Läs om EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), systemets krav och fördelar, regler för småföretag och nationella myndigheter som utfärder Emas-certifikat.

Emas-certifiering

Läs om Emas-styrning, Emas i EU-institutionerna, Emas-registrering, publikationer, statistik och Emas-registrerade organisationer. 

Emas miljöledning och miljörevision för organisationer

Företagens sociala ansvar består delvis i att uppfylla produktmiljökrav men omfattar också mycket annat.

Läs om EU:s policy för hållbar utveckling i sin globala handel, internationella partner, kriterier för hållbar utveckling och företagens sociala ansvar i enskilda handelsöverenskommelser samt konsekvens- och hållbarhetsbedömningar av handelsavtal.

Handelspolitik och hållbar utveckling