Ettevõtja sotsiaalse vastutuse alane poliitika ja algatused

Võrgustikud ja organisatsioonid, mis aitavad ettevõtjatel osa võtta ettevõtja sotsiaalse vastutuse alasest tegevusest ning ühiskondlikult vastutustundlikest investeeringutest ja juhtimisalgatustest.

Allikad

Ülevaade ettevõtja sotsiaalse vastutuse alasest poliitikast ja algatustest liikmesriikides ning ELi selleteemalised uuringud. 

Ettevõtja sotsiaalne vastutus ELis 
Kuidas määratleb ettevõtja sotsiaalset vastutust Euroopa Liit ning millised on selle kehtestamise juhised ja põhimõtted, komisjoni strateegia, dokumendid ja statistika.

Euroopa Komisjoni strateegia ettevõtja sotsiaalse vastutuse küsimuses

Keskkonnaalgatused ettevõtjatele

ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem EMAS, selle nõuded ja kasutegurid, EMAS väikeettevõtjatele, EMASi sertifikaate välja andvad riiklikud asutused.

ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi sertifikaadi taotlemine

ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi haldamine, töö ELi institutsioonides, sertifikaadi taotlemine, väljaanded ja statistika ning registreeritud organisatsioonid. 

EMAS kui organisatsioonide keskkonnapoliitika auditeerimise süsteem

Oluline osa ettevõtja sotsiaalsest vastutusest seisneb tootealaste keskkonnanõuete täitmises. Vastutus ei piirdu aga sugugi ainult nende nõuetega.

ELi tootenõuded

ELi kestliku arengu poliitika, maailmakaubandus ja kestlik areng, rahvusvahelised partnerid, kestliku arengu kriteeriumid ning ettevõtja sotsiaalne vastutus individuaalsetes kaubanduslepingutes, kaubandustehingute mõju ja kestlikkuse hindamine.

Kaubanduspoliitika ja kestlik areng