Digitale overeenkomsten voor Europa

Online kopen gaat snel en is goedkoop. Maar bij problemen weet u als consument vaak niet waar u recht op heeft. 

Daarom is de Europese Commissie met twee belangrijke voorstellen gekomen. Het eerste gaat over contracten voor de levering van digitale inhoud (bijv. muziekstreamingdiensten) en het tweede betreft de online-verkoop van goederen (bijv. camera´s).

Met deze voorstellen worden de regels voor alle 28 EU-landen gelijkgetrokken.

Stand van zaken

De voorstellen voor digitale overeenkomsten werden door de Commissie in december 2015 vastgesteld en worden op dit moment besproken door de medewetgevers.

Op 8 juni 2017 stelde de Raad zijn standpunt over het voorstel voor een richtlijn inzake de regels voor de levering van digitale inhoud vast.

Het Europees Parlement heeft zich nog niet uitgesproken over het voorstel voor een richtlijn inzake de regels voor de levering van digitale inhoud (meer informatie), noch over dat betreffende de contractbepalingen voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (meer informatie).

De onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement beginnen pas wanneer beide hun standpunt hebben bepaald.

Kopen van digitale inhoud

Met digitale inhoud of digitale content doelen we op producten zoals films, muziek, software of live gestreamde sportuitzendingen. Soms ontstaan er met dit soort online aangekochte producten problemen, bijvoorbeeld:

 • de gedownloade muziek blijkt op uw apparaat niet te kunnen worden afgespeeld
 • de aangeschafte software stopt plotseling met werken 

Online kopen en verkopen van goederen

De regels voor het online verkopen van goederen zijn in de EU niet overal hetzelfde. Dat weerhoudt consumenten en bedrijven er soms van om in een ander EU-land producten te kopen of verkopen. Zo zijn hebben de consumenten niet overal dezelfde rechten als het gekochte product een defect vertoont.

Bedrijven verspillen tijd en geld om erachter te komen wat de regels voor overeenkomsten met buitenlandse kopers zijn, en om hun verkoopovereenkomsten daaraan aan te passen.

De consumenten maken zich zorgen over de rechten die zij hebben wanneer zij iets online kopen: wat als ze hun bestelling niet ontvangen of als ze het verkeerde of een beschadigd product krijgen, en hoe kunnen ze het in zo´n geval laten repareren of vervangen?

Uniforme regels voor de aankoop van digitale inhoud

Er zijn geen EU-regels voor digitale inhoud die gebreken vertoont. Sommige lidstaten zijn daarom al begonnen zelf regels op te stellen. Het is zaak een wildgroei van regelgevingen voor de online-verkoop van digitale inhoud te voorkomen. 

Een echte digitale interne markt kan alleen ontstaan als de regels uniform zijn en daarmee voor rechtszekerheid zorgen. Dat stimuleert bedrijven om ook in het buitenland actief te worden en verhoogt het vertrouwen van de consument in de voordelen van de digitale eengemaakte markt.

Uniforme voorschriften voor digitale inhoud verlagen de kosten voor de verkopers en ook dat stimuleert hen om over de grens actief te worden. Ze hoeven zich niet meer bezig te houden met de afwijkende bepalingen in het verbintenissenrecht van elk EU-land. De consument weet bovendien waar hij aan toe is wanneer hij digitale inhoud online koopt en welke rechten hij heeft als het product niet aan de verwachtingen voldoet.

Feiten en cijfers

 • Mensen kopen niet vaak iets bij een buitenlandse website omdat zij bang zijn dat het niet zal werken.
 • Minstens 70 miljoen consumenten hebben in de afgelopen twaalf maanden al een of meer problemen gehad met een van de vier populaire soorten digitale inhoud (muziek, anti-virusprogramma's, games en cloudopslag).
 • In slechts 10% van de gevallen werden de problemen opgelost. Door die onopgeloste problemen ontstond er voor de consumenten een totale financiële en niet-financiële schade van 9 tot 11 miljard euro.
 • Handelaren verkopen niet graag naar het buitenland omdat zij worden afgeschrikt door de juridische complexiteit. Contracten voor de levering van digitale inhoud worden in elk land weer op een andere manier ingedeeld: als koopovereenkomsten, dienstencontracten of huurovereenkomsten. Daardoor zijn de mogelijkheden voor de consument om in geval van een geschil verhaal te halen, niet overal hetzelfde.
 • Slechts 15% van de consumenten in de EU koopt bij webshops in andere EU-landen. In eigen land is dat driemaal zoveel (4 %).
 • Slechts 12% van de detailhandelaren in de EU verkoopt online aan consumenten in andere EU-landen, en ook dat aandeel is in eigen land driemaal zo groot.

Voordelen van uniforme regels

Het uit de weg ruimen van de obstakels in het verbintenissenrecht zal naar verwachting de volgende voordelen hebben:

 • ten minste 122 000 bedrijven extra zullen met online-verkoop naar andere EU-landen beginnen
 • tussen de 8 en 13 miljoen consumenten gaan bij webwinkels in andere EU-landen kopen
 • het bbp van de EU zal met 4 miljard euro stijgen ten opzichte van nu
 • de prijzen zullen in de hele EU dalen door de toegenomen concurrentie Dit betekent dat de consument beter af is en het bedrijfsleven in de EU een omzetstijging van 18 miljard euro mag verwachten.

Documenten

Factsheets

DownloadenPDF - 1003.5 KB

Landspecifieke factsheets

DownloadenPDF - 1 MB
DownloadenPDF - 989 KB
DownloadenPDF - 977.4 KB
DownloadenPDF - 976.9 KB
DownloadenPDF - 982.2 KB
DownloadenPDF - 983.4 KB
DownloadenPDF - 983.6 KB
DownloadenPDF - 988.4 KB
DownloadenPDF - 982.2 KB
DownloadenPDF - 983.5 KB
DownloadenPDF - 984.2 KB
DownloadenPDF - 982.2 KB
DownloadenPDF - 984.2 KB
DownloadenPDF - 985.3 KB
DownloadenPDF - 984.4 KB
DownloadenPDF - 986.8 KB
DownloadenPDF - 983.4 KB
DownloadenPDF - 984.9 KB
DownloadenPDF - 983.6 KB
DownloadenPDF - 983.1 KB
DownloadenPDF - 988.6 KB
DownloadenPDF - 976 KB
DownloadenPDF - 987.1 KB
DownloadenPDF - 988 KB
DownloadenPDF - 1 MB
DownloadenPDF - 981.7 KB