Konkurentsieeskirjad
ELi eeskirjad kartellide, turgu valitseva seisundi, ühinemiste ja riigiabi kohta. Kuidas konkurentsi kahjustavast käitumisest teada anda? 

Monopolidevastased meetmed
Monopolidevastane poliitika ELis, menetlused konkurentsi kahjustava käitumise ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamise juhtumite puhul. 

Kartellid
Ülevaade ELi poliitika kohta kartellide küsimuses, menetlused kartellidega seotud konkurentsieeskirjade rikkumist käsitlevate juhtumite puhul. 

Ühinemised
Ülevaade ühinemisi käsitleva ELi poliitika kohta, menetlused ühinemiste kontrolli juhtumite puhul. 

Riigiabi
ELi riigiabi poliitika, kuidas riigiabi kehtestatakse, riigiabi juhtumite menetlused, äriühingu läbipaistvus.

Konkurentsijuhtumite otsing
Leia ELi konkurentsijuhtum.

Lisateave konkurentsi kohta
Mida teeb Euroopa Komisjon konkurentsi valdkonnas.