Uzņēmumu finanšu pārskatu revīzija

Uzņēmumu finanšu pārskatu revīzija

ES nodrošina noteikumus par obligāto revīziju, lai uzlabotu finanšu pārskatu godīgumu