Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών

Οι κανονισμοί της ΕΕ για τον υποχρεωτικό έλεγχο έχουν ως στόχο να βελτιωθεί η ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων