A könyvvizsgálat szerepe, a Bizottság céljai

A kötelező könyvvizsgálat a pénzügyi nyilvántartások jogszabályban előírt felülvizsgálata. A kötelező könyvvizsgálat szerepe az, hogy hitelesítse a cégek és közigazgatási intézmények pénzügyi kimutatásait. A könyvvizsgálatnak köszönhetően a különböző érdekelt felek, köztük a befektetők és részvényesek képet kaphatnak arról, mennyire pontos egy adott cég számviteli nyilvántartása. A kötelező könyvvizsgálat tehát növeli a bizalmat a pénzügyi kimutatások szabályszerűségében, és ezzel hozzájárul a piacok megfelelő működéséhez.

A kötelező könyvvizsgálat tekintetében a Bizottságnak az a célja, hogy:

  • javuljon a helyzet a kötelező könyvvizsgálatot végző cégek és könyvvizsgálók függetlensége terén, hogy azok ne függjenek az auditált jogalanyoktól;
  • növekedjen a könyvvizsgálói jelentések információértéke a befektetők számára;
  • támogassa a kötelező könyvvizsgálati szolgáltatások határokon átívelő nyújtását;
  • dinamikusabbá tegye az EU könyvvizsgálati piacát;
  • szigorítsa a könyvvizsgálat felügyeletét;
  • előmozdítsa a konvergenciát és az együttműködést a nem uniós országokkal.

A könyvvizsgálat reformja az Európai Unióban

A jelenleg hatályos szabályozás elfogadására 2014 áprilisában került sor. A döntéshozók célja az volt, hogy erősítsék a könyvvizsgálók függetlenségét és szakmai szkepticizmusát a vizsgált cégek vezetésével szemben, ezáltal pedig tökéletesítsék a kötelező könyvvizsgálatot az Európai Unióban. 

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek esetében például a könyvvizsgálóknak rendszeresen cserélődniük kell. További megszorítás, hogy a könyvvizsgálók az általuk vizsgált ügyfeleknek egyes nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat már nem nyújthatnak. Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek minősülnek a tőzsdén jegyzett társaságok, a hitelintézetek, a biztosítók és más olyan vállalkozások, amelyeket az uniós országok közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek nyilvánítanak.

Ezek a szabályok elősegítik, hogy a könyvvizsgálati piac sokszínűbbé váljon, és erősítik a befektetőknek a cégek pénzügyi információiba vetett bizalmát, ami pedig kedvez a határokon átívelő befektetéseknek és a gazdasági növekedésnek az Európai Unióban.

A hatályos jogi szabályozás a következőkből áll:

  • a 2014/56/EU módosító irányelv, amely megállapítja a kötelező könyvvizsgálatok kereteit, megerősíti a könyvvizsgálói szakma állami felügyeletét és javítja az együttműködést az EU illetékes hatóságai között;
  • az 537/2014/EU rendelet, amely meghatározza a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek (köztük a tőzsdén jegyzett társaságok, bankok és biztosítók) kötelező könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményeket.

Bővebben a könyvvizsgálatról szóló irányelvről

A tagállamok könyvvizsgálat-felügyeleti hatóságainak együttműködése

Az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottsága 2016-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a tagállamok könyvvizsgálatot ellenőrző hatóságainak együttműködését az Európai Unióban. Az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottsága megkönnyíti a felügyeleti konvergenciát, ezzel pedig hozzájárul az uniós könyvvizsgálati szabályozás megfelelő alkalmazásához.

Piacfelügyelet

Az 537/2014/EU rendelet arra szólítja fel a tagállami könyvvizsgálat-felügyeleti hatóságokat és az Európai Versenyhatóságok Hálózatát, hogy készítsenek rendszeresen jelentést a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek részére nyújtott kötelező könyvvizsgálati szolgáltatások nemzeti piacain bekövetkezett fejleményekről. A Bizottság e jelentések felhasználásával az EU egészét felölelő közös jelentést készít.

A Bizottság 2017 szeptemberében tette közzé az első közös jelentést a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek részére nyújtott kötelező könyvvizsgálati szolgáltatások európai uniós piacán bekövetkezett fejleményekről.

A Bizottság 2021 januárjában tette közzé a második közös jelentést a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek részére nyújtott kötelező könyvvizsgálati szolgáltatások európai uniós piacán bekövetkezett fejleményekről.

Kapcsolatok harmadik országokkal

A világpiaci tevékenység egyre több cégre jellemző, és egyre több vállalkozás van több kontinens tőkepiacán bejegyezve. Az EU a befektetők védelme érdekében nemzetközi együttműködést folytat, hogy a könyvvizsgálók felügyelete világszerte átfogó és hatásos legyen.

Az EU több egyenértékűségi határozatot fogadott el, melyekben elismeri, hogy a könyvvizsgálók állami felügyelete egyes nem uniós országokban ugyanolyan szigorú követelményeken alapul, mint amelyek az EU-ban a könyvvizsgálati irányelv révén hatályban vannak.

Az EU ezen túlmenően több olyan határozatot is elfogadott, amelyben elismeri, hogy egyes nem uniós országok könyvvizsgálat-felügyeleti hatóságai alkalmasak arra, hogy az uniós országok illetékes hatóságaival könyvvizsgálati munkaanyagokat cseréljenek.

A Bizottság ajánlásai

A Bizottság a következő ajánlásokat tette közzé a könyvvizsgálattal és a könyvvizsgálókkal kapcsolatban: