Επενδυτικά ταμεία

EU laws and initiatives relating to collective investment funds.

Corporate bonds

The European Commission is examining how to improve the functioning of corporate bond markets in the EU.

Analysis of financial markets

The Commission regularly monitors the functioning of financial markets in the EU.

Κινήσεις κεφαλαίων

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης, της παρακολούθησης και των επενδύσεων εκτός ΕΕ.