Podanie sťažnosti na poskytovateľa finančných služieb v inej krajine EHP

Podanie sťažnosti na poskytovateľa finančných služieb v inej krajine EHP

Sieť FIN-NET pomáha spotrebiteľom riešiť cezhraničné spory mimosúdnou cestou