Pateikite skundą apie kitos EEE šalies finansinių paslaugų teikėją

Pateikite skundą apie kitos EEE šalies finansinių paslaugų teikėją

Tinklas FIN-NET padeda vartotojams spręsti tarpvalstybinius ginčus neteismine tvarka