FIN-NET-medlemmer

FIN-NET har medlemmer i alle EØS-land (EU, Island, Liechtenstein og Norge).

Klikk på et land for å se en liste over alle medlemmene i landet, informasjon om hvilke finansielle tjenester de dekker, hvilke språk de arbeider på samt kontaktinformasjon.

Tilknyttede medlemmer av FIN-NET

Tilknyttede medlemmer av FIN-NET består av tvisteløsningsorganer fra europeiske land eller territorier som ikke er en del av EØS, og hvor direktivet om alternativ tvisteløsning ikke gjelder. Likevel har disse myndighetene valgt å bidra til FIN-NET og respektere hovedprinsippene i EUs regler om alternativ tvisteløsning.

Sveits

Kanaløyene