Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Názov v slovenčine: Mediačné centrum Slovinského združenia poisťovateľov

Pokryté finančné inštitúcie: všetky poisťovacie spoločnosti, väčšina poskytovateľov dôchodkov

Pokryté finančné produkty: všetky životné a neživotné poistenia, väčšina dôchodkov

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: slovinčina, angličtina

E-mail: irps@zav-zdruzenje.si

Webové sídlo: Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Webové sídlo v angličtine: Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

Ďalšie informácie: Informačný prehľad